کامیونیتی

IRC

بیشتر گفتگوها در #raku، کانال آی‌آر‌سی ما اتفاق می‌افتد. این سریع‌ترین راه برای گرفتن کمک است.

Matrix

یک اتاق و همچنین یک کامیونیتی برای ماتریکس وجود دارد.

Discord

اگر دیسکورد را برای چت ترجیح میدهید، یک سرور راکو موجود است که پلی هم دارد به آی‌آر‌سی.

Stack Overflow

سوالات و جواب‌های زیادی با برچسب راکو علامت زده شده‌اند.

لیست‌های ایمیل

perl6-announce

اخبار و اعلان‌ها [اشتراک] [آرشیو]

perl6-language

گفتگوها درباره زبان راکو [اشتراک] [آرشیو]

perl6-compiler

گفتگوها درباره کامپایلرهای مختلف راکو [اشتراک] [آرشیو]

perl6-users

سوالات کاربرها درباره راکو و کامپایلرها [اشتراک] [آرشیو]